สามารถพบแพทย์เฉพาะทาง นอกเวลา ได้ที่ ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี รพ.วชิระภูเก็ต