แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

แนวทางปฎิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

 

https://www.vachiraphuket.go.th/links/gh54

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gh54