ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นทดสอบหมู่โลหิต ABO/Rh ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 23 ธันวาคม 2021 เวลา 09:15:14