เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 5 เครื่อง

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:34:57

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yngj