ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาว-ดำ)