ประกาศแผน

ด้วยจังหวัดภูเก็ต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ 64 รายการ จำนวน 1 งาน ดังมีรายละเอียดตาประกาศที่ได้แนบไฟล์มาพร้อมนี้

เอกสารแนบ