ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง