จังหวัดภูเก็ต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน

จ้างเหมาทำความสะอาด –compressed