1. เครื่องวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตา 1 เครื่อง
  2. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิด Focused และ Radial 1 เครื่อง

>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 11:08:30