จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ 64 รายการ จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/e2q4