จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ 64 รายการ จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

เอกสารแนบ