ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาย้อมสีเรืองแสงด้วย Auramine O วิธี FluorescenceAcid Fast Staining สำหรับการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียติดสีทนกรด (Acid Fast Bacills AFB) จำนวน ๑๐,๕๐๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/6vy