ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ปลา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 24 ตุลาคม 2021 เวลา 04:17:00

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5tu8