ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 54 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้