ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 54 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

ปรับปรุงเมื่อ 15 มีนาคม 2021 เวลา 01:35:30