จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Peripheral Stent Graft) ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวนประมาณการจะซื้อ 15 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคา peripheral ช่องท้อง

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 11:13:41