จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yxmz