ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อเนื้อปลา จำนวน 2 รายการ

เอกสารแนบ