ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง

 

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 02:45:05