ซื้อหมูเนื้อแดงล้วนหั่นแกง จำนวนประมาณการจะซื้อ 1,200 กิโลกรัม