ซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (หมู) จำนวน 3 รายการ