ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 165 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต