ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 165 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 03:05:31

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3by1