โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 เข็ม 2 (Sinovac+AstraZeneca) แบบ Walk in ที่ลานม่วงขาว ใกล้ห้องฉุกเฉิน  รับวันละไม่เกิน 100 คน  

เอกสารที่ต้องเตรียม 

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตทำงาน (ต่างชาติ)