#การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว