เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในจังหวัดภูเก็ต และพบว่าญาติผู้ป่วยที่มาเยี่ยมติดเชื้อ ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงขอให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเยี่ยมและเฝ้าไข้ ดังนี้

ภาพประกอบจาก :  Woman photo created by tirachardz – www.freepik.com

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/htmj