โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตร่วมกับชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมดูแลผู้ป่วยคลินิกอุ่นใจที่มีผล ATK เป็น บวก เข้าสู่ระบบกักตัวที่บ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่) และ เขตเทศบาลตำบลวิชิต ให้ Add line เภสัชภูเก็ตอาสาดูแล และลงทะเบียนในไลน์เพื่อรับการติดตามอาการและแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรจิตอาสาจากชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดยให้บริการ

  • ปรึกษาเรื่องยาและการใช้ชุดตรวจเบื้องต้น
  • ติดตามอาการและดูแลการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
  • แนะนำการดูแลสุขภาพในขณะกักตัว

สแกน QR Code  หรือคลิกลิงค์ เภสัชภูเก็ตอาสาดูแล

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2kk7