ภูเก็ตยื่นขอวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้ประชาชน 400,000 โดส และอีก 70,000 โดส สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
 
นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นติดต่อกัน มาจากการลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุก ในแหล่งชุมชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีความเป็นอยู่แออัด หนาแน่น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว และสีเขียวอ่อน ที่รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม อาการทั่วไปคล้ายเป็นโรคไข้หวัดธรรมดา ซึ่งได้ส่งตัวเข้ารับการรักษา/ที่โรงพยาบาลสนามหรือศูนย์โควิดชุมชน โดยมีระบบติดตามอย่างใกล้ชิด เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ของโรคจะสามารถควบคุมได้ ด้วยการบูรณาการจากหลายฝ่ายทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่นและประชาชนในการตั้งชุดโควิดชุมชน เพื่อดูแลคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
 
ส่วนในเรื่องของวัคซีน ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้รับการจัดสรร ในช่วงนี้จะเน้นผู้มีอายุ เกิน 60 ปี และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีความเสี่ยง หากเกิดโรค อาจมีภาวะรุนแรงได้ ด้วยการฉีดวัคซีนไขว้ วัคซีนซิโนแวคเข็ม 1 และ แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 และในกลุ่มผู้สูงอายุที่ครบกำหนดฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 ที่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดที่ได้รับกรจัดสรรอย่างแน่นอน
 
นอกจากนี้ ยังได้ยื่นขอวัคซีน กระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับประชาชน จำนวน 400,000 โดส และอีก 70,000 โดส สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หากได้รับการพิจารณาจัดสรร จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน และการเดินหน้าต่อของโครงการ Phuket Sandbox และการเป็นเมืองต้นแบบสู่เป้าหมายของการเปิดประเทศในเดือนตุลาคมนี้
 
ขอบคุณที่มา : ข่าวท้องถิ่น ภูเก็ต
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/w0gg