17 พฤษภาคม 2564 บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (ช่อง11)

ปรับปรุงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2021 เวลา 08:45:59