คุณศิริพร แซ่ขอ และ คุณสุรีพร ณ ตะกั่วทุ่ง นำขนมซาลาเปา ขนมจีน และเครื่องดื่มโอวัลตินเย็น มามอบให้บุคลากรสาธารณสุข ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมี ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์วิจัยและพัฒนา และ คุณจงจิตร ชูภักดิ์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/g5t9