ที่ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 จุดให้บริการฉีดวัคซีนของจังหวัด ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ลงทะเบียนประสงค์ฉีดวัคซีนไว้ มารอรับวัคซีนกันอย่างคึกคัก โดยทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกันโควิด 19
สำหรับวันนี้ (1 เมษายน 2564) เป็นวันแรกที่จังหวัดภูเก็ต ทำการ kick off นำวัคซีนล๊อต สอง 50,000 โดสที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ทยอยฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ที่เหลือ// เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า// กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง// อสม. และอาสาสมัครกู้ภัย ที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ภูเก็ตต้http://xn--72cg9b6dsa.com/ https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/ มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้บริหารจังหวัด นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เดินทางมาให้กำลังใจ โดยคาดว่าตลอดทั้งวันของวันนี้ จุดโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน จะสามารถฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ กว่า 3,000 คน แต่หากรวมกันทั้ง 5 จุดบริการที่ทางจังหวัดจัดไว้ คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้คนภูเก็ตได้กว่าวันละ 7,000 คน นั่นหมายความว่าหากเป็นไปตามแผน ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2564 (7 วันจากนี้) จังหวัดภูเก็ตก็จะกระจายวัคซีนล๊อตสอง 50,000 โดส เสร็จสิ้นก่อนสงกรานต์ เพื่อจะได้มีเวลาในการบริหารจัดการวัคซีนล๊อตต่อไป เพราะหากจะฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จังหวัดภูเก็ตต้องฉีควัคซีนให้ได้ถึง 70% หรือคิดเป็นประชากรราว 460,000 คน ซึ่งต้องใช้วัคซีนประมาณ 920,000 – 930,000 โดส ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบแล้วให้เดินทางเข้ามา นับว่าเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง แต่รัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนภูเก็ตในฐานะจังหวัดนำร่อง
ขณะที่จุดให้บริการวัคซีนโควิด 19 ทั้ง 5 ของจังหวัดภูเก็ต คือ 1. บริเวณอาคารเอ็กซ์เทอร์มินอล ท่าอากาศยานภูเก็ต 2. ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง 3. โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต 4. อาคารยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน) และ 5. โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จะเริ่มเปิดให้บริการในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง 16.00 น. ส่วนขั้นตอนในการเข้ารับวัคซีนมี 8 ขั้นตอน คือ 1. ช่างน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน 2. ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน สเเกนเเอปพลิเคชันหมอพร้อม 3. ลงทะเบียนคัดกรอง 4. ซักประวัติ 5. รอฉีดวัคซีน 6. ฉีดวัคซีน 7. บันทึกข้อมูล HOS 8. พักรอสังเกตุอาการ 30 นาที หากไม่มีความผิดปกติก็สามารถกลับบ้านได้โดยแพทย์จะนัดให้มาฉีดวัคซีนเข็มที่สองอีกครั้งราววันที่ 22 – 30 เมษายน 2564 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไปวันนี้
อย่างไรก็ตามขอประชาสัมพันธ์ไปถึงหน่วยงานองค์กร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ท่านสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ เว็บไซต์ http://xn--72cg9b6dsa.co/ https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/ หากไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่มีอินเตอร์เน็ต สามารถ Walk in ไปลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านท่าน หรือจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่..
ที่มา https://www.facebook.com/83ssj
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/6w7o