คุณเวียง แพใหญ่ มอบเครื่องดูดเสมหะ ถังออกซิเจนพร้อมเกจ์จ่ายออกซิเจน ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต