วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คุณมลิ เอ็กซ์เนอร์ บริจาคเงิน 200,000บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล รับมอบโดย นายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 08 กรกฎาคม 2021 เวลา 02:00:54

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/a1nn