5 มิถุนายน 2564 คุณพรยมล ขรรค์วิไลกุล นำขนมมามอบให้บุคลากรสาธารณสุข ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ประสานงานโดย ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์วิจัยและพัฒนา และ คุณจงจิตร ชูภักดิ์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fpaz