4 มีนาคม 2564 คุณชูเกียรติ ฐิตะดิลก บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล โดยมี นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/208v