26 มกราคม 2563 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก โครงการโรงเรียนพ่อแม่ กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม และ นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/8bji