วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครภูเก็ต มอบเงินบริจาคในโครงการ “คัดกรองสุขภาพของผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลภูเก็ตปี 2565” และ “ร้านชำปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค” รับมอบโดย นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/11b3