ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ปรับปรุงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:57:01