ประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งวิศวกรโยธา
สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อในเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 30 สิงหาคม 2021 เวลา 08:30:26

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zwc4