ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ้างด้วย เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในตำแหน่ง เภสัชกร นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4nxw