ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ

มีสืทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ในตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น.

ณ.ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 5

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fh39