เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7oq2