เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ