ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

30 ธันวาคม 2021|

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

30 ธันวาคม 2021|

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

16 ธันวาคม 2021|

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

8 ธันวาคม 2021|

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. สาขาพาณิชยการ, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง - อายุ 18 - 35 ปี [...]

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (นักเทคนิคการแพทย์)

8 ธันวาคม 2021|

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต [...]

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

8 ธันวาคม 2021|

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

30 พฤศจิกายน 2021|

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

23 พฤศจิกายน 2021|

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  จังหวัดภูเก็ต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ [...]

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

16 พฤศจิกายน 2021|

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังเอกสารแนบ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

16 พฤศจิกายน 2021|

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ             ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นั้น บัดนี้ [...]

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

11 พฤศจิกายน 2021|

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป                    ด้วยจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

10 พฤศจิกายน 2021|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ