ลงทะเบียนผ่านเว็บ ภูเก็ตต้องชนะ และรอการแจ้ง SMS กลับเพื่อแจ้งวันนัดหมายและแจ้งสถานที่