การขอประวัติการรักษา มีขั้นตอนดังนี้
 
ติดต่อด้วยตัวเอง
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอประวัติการรักษาที่เอกสารแนบ
– กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารตามที่ระบุ  พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
– ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารที่งานเวชระเบียน
 
ติดต่อทางอีเมล์
 
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอประวัติการรักษาที่เอกสารแนบ
– กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารตามที่ระบุ  พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
– ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารมาทางไปรษณีย์ที่
– ทางอีเมล์  vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th  หรือ
 
ติดต่อทางไปรษณีย์
 
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอประวัติการรักษาที่เอกสารแนบ
– กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารตามที่ระบุ  พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
– ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารมาทางไปรษณีย์ที่ 
 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ขอประวัติการรักษา)
353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 
กรณีขอประวัติไปรักษาต่อ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแพทย์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076-361234 ต่อ 1170