076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

Home/ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอประวัติการรักษา

2021-07-09T09:32:07+07:009 กรกฎาคม 2021|ดาวน์โหลดเอกสาร|

การขอประวัติการรักษา มีขั้นตอนดังนี้   ติดต่อด้วยตัวเอง - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอประวัติการรักษาที่เอกสารแนบ - กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารตามที่ระบุ  พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ - ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารที่งานเวชระเบียน   ติดต่อทางอีเมล์   [...]

ใบสมัครเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2021-05-13T14:21:46+07:0013 พฤษภาคม 2021|ดาวน์โหลดเอกสาร|

ใบสมัครเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อาคารบ้านคุณพุ่ม ขั้น 5 เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000โทรศัพท์ [...]

ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563

2021-03-19T08:55:25+07:0019 มีนาคม 2021|ดาวน์โหลดเอกสาร|

ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562

2021-06-01T19:03:44+07:0019 มีนาคม 2021|ดาวน์โหลดเอกสาร|

ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2021-03-19T08:56:38+07:0019 มีนาคม 2021|ดาวน์โหลดเอกสาร|

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เลือกดาวน์โหลดตามชื่อเอกสารที่ตรงกับหัวข้อ https://drive.google.com/drive/folders/1VWIKxIpAVzqGByCl7dyPAbYmjy7kPbSn

Go to Top