รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันในฟันกรามล่างด้านซ้าย (Wanlayaporn Kittithonkun)

บทคัดย่อ
รายงานผู้ป่วยเพศหญิง  อายุ 40  ปี  มารับการรักษาคลองรากฟัน เนื่องจากมีอาการปวดฟันกรามล่างซ้ายซี่ 36  ได้รับการวินิจฉัยซี่ 36 Symptomatic irreversible pulpitis with symptomatic apical periodontitis  จากการตรวจในช่องปากและการประเมินภาพรังสี พบฟันซี่ 36 ทำครอบฟันมาแล้ว 2 ปี ไม่มีรอยผุใต้ครอบฟัน  เคาะเจ็บ ไม่มีอาการบวม และไม่พบรอยโรครอบปลายรากฟัน จึงวางแผนการรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟัน  ภายหลังการรักษาคลองรากฟัน พบว่า ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดใดๆ ภาพถ่ายทางรังสี ไม่พบรอยโรครอบปลายรากฟัน และจากการติดตามผลการรักษา 10 เดือน พบว่า ผู้ป่วยสามารถใช้ฟันซี่ 36ได้ดี ไม่มีอาการปวดและไม่มีพยาธิสภาพบริเวณปลายรากฟัน

ภาพประกอบ Woman photo created by senivpetro – www.freepik.com

ปรับปรุงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:59:57

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/d3my