คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล