คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565

อยู่ระหว่างการปรับปรุง (1 ตุลาคม 2564)