โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดให้มีบริการห้องพักผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) สำหรับผู้เข้ารับบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการจองห้อง

 • ในเวลาราชการ ติดต่อจองห้องพักที่ศูนย์จองห้อง ด้านข้างห้องบัตร (ห้องตรวจโลมา) หรือโทร. 076-361234 กด 7 ต่อ 1173 (8.30 – 15.30น.)
 • นอกเวลาและวันหยุดราชการ ติดต่อจองห้องพักที่ห้องบัตร หรือโทร. 076-361234 ต่อ 1170
 • สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล มีสิทธิ์จองห้องล่วงหน้าได้ 3 วัน โดยต้องมีหลักฐานที่แพทย์นัดมาด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องปรับอากาศ
 • ตู้เย็น
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ห้องน้ำส่วนตัว
 • โซฟาเบด
 • ชุดเครื่องใช้ส่วนตัว
 • โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี
 • มุมรับประทานอาหารพร้อมอุปกรณ์
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยห้องพิเศษ 3/4 มื้อ

อัตราค่าห้องพิเศษ 2565

ประเภทห้อง/ตึก ราคา (บาท) ประเภทห้อง/ตึก ราคา (บาท)
ห้องพิเศษเดี่ยว อาคารน้อมเกล้า 2 2,000 ห้องพิเศษเดี่ยว ตึกร่มไทร 1,200/1,800
ห้องพิเศษเดี่ยว อาคารน้อมเกล้า 3 2,000 ห้องพิเศษเดี่ยว (ห้องเล็ก) ตึกสูติกรรม ชั้น 4 1,200
ห้องพิเศษเดี่ยว อาคารน้อมเกล้า 4 2,000 ห้องพิเศษเดี่ยว หลวงพ่อแช่ม ชั้น 2 2,500/3,500
ห้องพิเศษเดี่ยว อาคารอันดามัน ชั้น 5 2,000 ห้องพิเศษเดี่ยว หลวงพ่อแช่ม ชั้น 3 2,500/3,500
ห้องพิเศษเดี่ยว (VIP) อาคารอันดามัน ชั้น 4 2,500 ห้องพิเศษเดี่ยว หลวงพ่อแช่ม ชั้น 4 2,000/3,500
ห้องพิเศษเดี่ยวทั่วไป อาคารอันดามัน ชั้น 4 1,200
ห้องพิเศษเดี่ยว ตึกสูติกรรม ชั้น 2 1,200
ห้องพิเศษเดี่ยว นรีเวชกรรม ตึกสูติกรรม 1,800

การบริการอาหาร

โรงพยาบาลจะนำอาหารมาบริการตามช่วงเวลา ดังนี้

 • เช้า เวลา 06.00 – 07.00 น.
 • เที่ยง เวลา 11.00 – 12.00 น.
 • บ่าย เวลา 14.00 – 15.00 น.
 • เย็น เวลา 16.00 – 17.00 น.

ประกาศเพิ่มเติม

 • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมที่เลือกโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลหลัก ถ้าประสงค์จะเข้าพักห้องพิเศษ จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าห้อง 400 บาท/วัน จากราคาห้องพิเศษที่เข้าพัก
 • ผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาล ฯ จะทำการเก็บเงินค่ายาและค่ารักษาอื่น ๆ ทุก ๆ 3 วัน
 • ถ้านำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ จะต้องเสียค่าไฟเพิ่ม 20 บาท/วัน ยกเว้นเตียงลม วันละ 50 บาท/วัน/เตียง
 • ถ้าทำอุปกรณ์ของโรงพยาบาลฯ ชำรุดเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โรงพยาบาล ฯ ตามราคาของที่ชำรุด
 • อนุญาตให้ญาติเฝ้าไข้ผู้ป่วยได้เพียง 2 คนเท่านั้น (ช่วงโควิด-19 อนุญาตให้เฝ้าได้ 1 คน)
 • อนุญาตให้เยี่ยมผู้ป่วยได้ระหว่างเวลา 12.00 – 21.00 น.
 • ห้ามนำของมีค่าใด ๆ มาเก็บไว้ในโรงพยาบาลฯ หากเกิดการสูญหายทางโรงพยาบาลฯ จะไม่รับผิดชอบ
 • ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา ของมึนเมา ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในโรงพยาบาลฯ โดยเด็ดขาด

ภาพห้องพิเศษ

ปรับปรุงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2022 เวลา 02:08:28