[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2008 www.pbc.ac.th

  

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลสุขศึกษา
เรื่อง : ฐานข้อมูลด้านสื่อแผ่นพับ

19 ต.ค. 2551 : 11:54


ฐานข้อมูลด้านสื่อแผ่นพับ

ลำดับ

ชื่อสื่อ

เรื่อง

ชนิดสื่อ

จำนวนคงเหลือ

ดูรูป

โหลดไฟล์

1

กฏหมายบุหรี่

กฏหมายบุหรี่

แผ่นพับ

50

ดู

โหลด

2

กระดูกพรุน

กระดูกพรุน

แผ่นพับ

60

ดู

โหลด

3

การใช้ยา

การใช้ยา

แผ่นพับ

150

ดู

โหลด

4

การเลิกบุหรี่

การเลิกบุหรี่

แผ่นพับ

30

ดู

โหลด

5

การวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัว

แผ่นพับ

20

ดู

โหลด

6

ไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง

แผ่นพับ

200

ดู

โหลด

7

ไข้มาลาเรีย

ไข้มาลาเรีย

แผ่นพับ

100

ดู

โหลด

8

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

แผ่นพับ

60

ดู

โหลด

9

ไข้สมองอักเสบ

ไข้สมองอักเสบ

แผ่นพับ

40

ดู

โหลด

10

ไข้หวัดนก

ไข้หวัดนก

แผ่นพับ

400

ดู

โหลด

11

ควันบุหรี่มือสอง

ควันบุหรี่มือสอง

แผ่นพับ

200

ดู

โหลด

12

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

แผ่นพับ

150

ดู

โหลด

13

ความรู้เรื่องบัตรทอง

ความรู้เรื่องบัตรทอง

แผ่นพับ

80

ดู

โหลด

14

ตา

ตา

แผ่นพับ

60

ดู

โหลด

15

ตาแดง

ตาแดง

แผ่นพับ

40

ดู

โหลด

16

ธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย

แผ่นพับ

30

ดู

โหลด

17

นิวโมคอกคัส

นิวโมคอกคัส

แผ่นพับ

60

ดู

โหลด

18

เบาหวาน

สาระน่ารู้เรื่องเบาหวาน

แผ่นพับ

300

ดู

โหลด

19

ปวดหลัง

ปวดหลัง

แผ่นพับ

60

ดู

โหลด

20

โปลิโอ

โปลิโอ

แผ่นพับ

40

ดู

โหลด

21

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

แผ่นพับ

50

ดู

โหลด

22

พิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้า

แผ่นพับ

55

ดู

โหลด

23

มะเร็ง

มะเร็ง

แผ่นพับ

65

ดู

โหลด

24

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

แผ่นพับ

400

ดู

โหลด

25

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก

แผ่นพับ

250

ดู

โหลด

26

มะเร็งลำไส้

มะเร็งลำไส้

แผ่นพับ

85

ดู

โหลด

27

มือ เท้า ปาก

มือ เท้า ปาก

แผ่นพับ

35

ดู

โหลด

28

ยาบ้า

ยาบ้า

แผ่นพับ

25

ดู

โหลด

29

ยารักษาเบาหวาน

ยารักษาเบาหวาน

แผ่นพับ

60

ดู

โหลด

30

โรคจากการสูบบุหรี่

โรคจากการสูบบุหรี่

แผ่นพับ

185

ดู

โหลด

31

โรคทางเดินอาหาร

โรคทางเดินอาหาร

แผ่นพับ

67

ดู

โหลด

32

โรคในฤดูร้อน

โรคในฤดูร้อน

แผ่นพับ

54

ดู

โหลด

33

โรคเรื้อน

โรคเรื้อน

แผ่นพับ

32

ดู

โหลด

34

โรคหวัด

โรคหวัด

แผ่นพับ

24

ดู

โหลด

35

วัคซีน

วัคซีน

แผ่นพับ

68

ดู

โหลด

36

วัณโรค

วัณโรค

แผ่นพับ

15

ดู

โหลด

37

วัยทอง

วัยทอง

แผ่นพับ

67

ดู

โหลด

38

สะเก็ดเงิน

สะเก็ดเงิน

แผ่นพับ

17

ดู

โหลด

39

สารเร่งเนื้อแดง

สารเร่งเนื้อแดง

แผ่นพับ

24

ดู

โหลด

40

สุขบัญญัติแห่งชาติ

สุขบัญญัติแห่งชาติ

แผ่นพับ

125

ดู

โหลด

41

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต

แผ่นพับ

29

ดู

โหลด

42

สุขภาพเพศชาย

สุขภาพเพศชาย

แผ่นพับ

85

ดู

โหลด

43

หอบหืด

หอบหืด

แผ่นพับ

60

ดู

โหลด

44

หัวใจและหลอดเลือด

หัวใจและหลอดเลือด

แผ่นพับ

123

ดู

โหลด

45

อันตรายจากการสูบบุหรี่

อันตรายจากการสูบบุหรี่

แผ่นพับ

250

ดู

โหลด

46

อัมพฤกษ์-อัมพาต

อัมพฤกษ์-อัมพาต

แผ่นพับ

68

ดู

โหลด

47

อัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์

แผ่นพับ

34

ดู

โหลด

48

อาหาร

อาหาร

แผ่นพับ

18

ดู

โหลด

49

อาหารและยา (อย.)

อาหารและยา (อย.)

แผ่นพับ

187

ดู

โหลด

50

อุจจาระร่วง

อุจจาระร่วง

แผ่นพับ

54

ดู

โหลด

51

เอดส์

เอดส์

แผ่นพับ

140

ดู

โหลด

52

แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

แผ่นพับ

46

ดู

โหลด

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือคำปรึกษาได้ที่นี่เข้าชม : 58688


5 เรื่องล่าสุดใน หมวด ฐานข้อมูลสุขศึกษา

      อันตรายจากการถูก “ตบบ้องหู” 19 ต.ค. 2551 : 11:54
      ฐานข้อมูลเครือข่ายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 19 ต.ค. 2551 : 11:54
      ฐานข้อมูลด้านสื่อไวนิล 19 ต.ค. 2551 : 11:54
      ฐานข้อมูลด้านสื่อแผ่นพับ 19 ต.ค. 2551 : 11:54
สถิติ | ผู้ดูแลระบบ