> ความเป็นมา | ใครมีสิทธิ์ได้บัตรทอง | ทำอย่างไรถึงได้บัตรทอง | บัตรทองหาย | เลือกหน่วยบริการ

บัตรทองหายทำอย่างไร

ถ้าประสงค์ใช้สิทธิรักษาโรงพยาบาลเดิมที่มีสิทธิอยู่ สามารถติดต่อขอรับบัตรใหม่ได้ หรือถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วยบริการต้องลงทะเบียนใหม่
 
ต่างจังหวัด  ติดต่อรับบัตรได้ที่

 • สถานีอนามัย
 • โรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้บ้าน หรือ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ติดต่อรับบัตรได้ที่

 • สำนักงานเขตที่อยู่ใกล้บ้าน
  เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น.
 • สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต
  เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.
 • ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล 200 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.


รถประจำทางที่ผ่าน

 • รถประจำทางสาย : 52 . 356 ,150 , 166
 • รถประจำทางปรับอากาศสาย :  356 , 166
 • รถตู้ประจำทางสาย  :  ปากเกร็ด-จตุจักร   ปากเกร็ด-อนุสาวรีย์ชัสมรภูมิ  ปากเกร็ด- ม.รามคำแหง ปากเกร็ด-มีนบุรี  ปากเกร็ด-รังสิต

กรณีไม่สะดวกติดต่อรับด้วยตนเอง สามารถติดต่อผ่านสายด่วน 1330 ได้ โดยแจ้งชื่อ – นามสกุล  ที่อยู่ ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก

 

ใช้หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อมีอะไรบ้าง?

 1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กต่ำกว่า 15 ปี ใช้ สำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิด)
 2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่