รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกการเก็บเงิน ค่าบริการ 30 บาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ย้ำการให้บริการรักษาพยาบาลยังคงเดิม ด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันคุณภาพบริการ ประชาชนไม่ลดถอยแน่นอน ชี้การบริการของบุคลากรการแพทย์ ขึ้นอยู่กับอาการป่วย ไม่ได้จำกัดที่งบประมาณ
 
คู่มือหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2550
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
หน่วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจ
รู้จักหลักประกันเท่าทันคุณภาพ
โปรแกรมประเมินสุขภาพด้วยตนเอง
ตรวจสอบสิทธิสำหรับหน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน
e-learning
สอบถามเกี่ยวกับการฝังยาคุมกำเนิด | 27 ส.ค. 2558 : 18:25
สมัครงานนักโภชนาการ | 24 ส.ค. 2558 : 10:10
สมัครงาน | 3 มิ.ย. 2558 : 14:01
สมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล PN | 24 ก.ย. 2557 : 19:46
วัคซีนไวรัสตับเอ | 11 พ.ค. 2557 : 07:22