ช่องทางการติดต่อ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

  ช่องทางการติดต่อ

 1. เว็บไซต์โรงพยาบาล : www.vachiraphuket.go.th/
 2. E-mail : crm@vachiraphuket.go.th
 3. โทรศัพท์ 
  - สายตรง 076-361-233 
  - 076-361-234 ต่อ 1412
 4. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
 5. จดหมาย : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 6. ตู้รับความคิดเห็นตามจุดต่างๆ ของโรงพยาบาล
 7. ผ่านผู้บริหาร
 8. หน่วยงานภายนอก
image

sent